ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Неділя, 05 31st

Last update10:42:41 AM

Про сайт

Вибіркова стаття

Повідомлення про підсумки голосування

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів

Публічного  акціонерного товариства «Кривбастехнопром»

м.Кривий Ріг,вул..Каховська,82а                                              27.04.2012р ,15:00

 

 

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром»зареєструвались акціонери та їх представники з загальною кількістю голосів 3 171 119, що становить 78,45 %  від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі в загальних зборах акціонерів.

 

1.ПОРЯДОК  ДЕННИЙ загальних зборів акціонерів

1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

2.Затвердження річного звіту  Товариства за 2011 рік.

3.Затвердження  розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік .

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2011 рік .

5.Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції, визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.

6.Внесення Змін до Внутрішніх Положень Товариства..

 

2.РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

З питання №1 «Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття   

                               рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

1.1.Проект рішення : обрати лічильну комісію в кількості 3 чоловік та затвердити ії склад :Голова комісії Авдеєнко Аліна Володимирівна ,члени комісії Кирику Денис Георгійович, Кирику Георгій Миколайович.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

                     3 171 119

 

100

«ЗА»

 

                     3 171 119

 

100

«ПРОТИ»

0

 

«УТРИМАВСЯ»

0

 

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

1.2.Проект рішення:затвердити регламент Загальних зборів:доповідь по питанням порядку денного – до 10 хв., час виступу за попереднім записом  –до 5хв., оголошення результатів голосування –до 3 хвилин, час відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

                     3 171 119

 

100

«ЗА»

 

                     3 171 119

 

100

«ПРОТИ»

0

 

«УТРИМАВСЯ»

0

 

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №2 «Затвердження річного звіту  Товариства за 2011 рік».

Проект рішення:затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік з наступними показниками :валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2011 року – 14 317 тис.грн.(чотирнадцять  мільйонів триста сімнадцять тисяч грн.), фінансовий результат – збиток в розмірі 576(п’ятсот сімдесят шість) тис.грн.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

                     3 171 119

 

100

«ЗА»

 

                     3 171 119

 

100

«ПРОТИ»

0

 

«УТРИМАВСЯ»

0

 

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №3«Затвердження  розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік».

Проект рішення:затвердити покриття збитків за 2011рік в розмірі 576 тис.грн за рахунок додаткового капіталу.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

                     3 171 119

 

100

«ЗА»

 

                     3 171 119

 

100

«ПРОТИ»

0

 

«УТРИМАВСЯ»

0

 

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №4«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2011 рік».

4.1.Проект рішення:затвердити  звіт Наглядової ради  Товариства за 2011 рік.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

                     3 171 119

 

100

«ЗА»

 

                     3 171 119

 

100

«ПРОТИ»

0

 

«УТРИМАВСЯ»

0

 

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4.2.Проект рішення:затвердити  звіт виконавчого органу  Товариства за 2011 рік. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

 

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

                     3 171 119

 

100

«ЗА»

 

                     3 171 119

 

100

«ПРОТИ»

0

 

«УТРИМАВСЯ»

0

 

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4.3.Проект рішення:затвердити  звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

                     3 171 119

 

100

«ЗА»

 

                     3 171 119

 

100

«ПРОТИ»

0

 

«УТРИМАВСЯ»

0

 

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №5 «Про внесення змін до Статуту  Товариства  та затвердження його в новій редакції, визначення уповноваженої особи для підписання Статуту»

Проект рішення:Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» у новій редакції;уповноважити підписати  та засвідчити нотаріально статут Товариства у новій редакції  голову наглядової ради  Кирику Костянтина Георгійовича; доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства  «Кривбастехнопром»  Хамазі Ірині Григорівні провести державну реєстрацію змін до Статуту Товариства, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства.

 

 Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

                     3 171 119

 

100

«ЗА»

 

                     3 171 119

 

100

«ПРОТИ»

0

 

«УТРИМАВСЯ»

0

 

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №6 «Внесення змін до Внутрішніх Положень Товариства».

Проект рішення: «Затвердити внесення змін до  Положення про Загальні збори акціонерів Публічного  акціонерного товариства «Кривбастехнопром», Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»,Положення про  Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

 

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

                     3 171 119

 

100

«ЗА»

 

                     3 171 119

 

100

«ПРОТИ»

0

 

«УТРИМАВСЯ»

0

 

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

Голова лічильної комісії    ______________________/Авдеєнко А.В./

 

    Члени лічильної комісії    __________________ /Кирику Д.Г./

 

                                            ______________________ /Кирику Г.М./

 

 

Соціальні мережі

Цілі

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Головна Новини Повідомлення про підсумки голосування