ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Субота, 09 18th

Last update04:53:00 PM

Інформація про загальну кількість акцій

ІНФОРМАЦІЯ

прозагальнукількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 квітня 2018 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участьв річних Загальних зборах ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ» що

відбудуться 27 квітня  2018 року.

 

(ідентифікаційний код 01552983; місцезнаходження: 50005,м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., вул.Каховська,82а)

 

      Загальна кількість акцій станом на дату складання перелікуакціонерів, які мають право на участь врічних Загальних зборах 4 042 200  штук простих іменних акцій.

 

       Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складанняперелікуакціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах-3 617 163штук простихіменних акцій .

 

Головна НОВИНИ Інформація про загальну кількість акцій