ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Документи

Перелік обов’язкових документів

Найменування документу

Чи заванта-жено

Дата публікації

Інформація

1.Статут

Так

01.03.2015

Переглянути

2.Засновницький(установчий)договір

Так

01.03.2015

Переглянути

3.Положення про загальні збори

Так

01.03.2015

Переглянути

4.Положення про наглядову раду

Так

01.03.2015

Переглянути

5.Положення про виконавчий орган

Так

01.03.2015

Переглянути

6.Положення про ревізійну комісію

Так

01.03.2015

Переглянути

7.Інші внутрішні положення товариства та зміни до них

Так

01.03.2015

Переглянути

8.Положення про кожну філію та кожне представництво товариства

Ні

 

Причина: Не приймалися. Філії та представництва в товаристві відсутні

9.Принципи(кодекс)корпоративного управління

Так

01.03.2015

Переглянути

10.Висновки ревізійної комісії(ревізора)

Так

01.03.2015

Переглянути

11.Висновки аудитора

Так

01.03.2015

Переглянути

12.Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

Так

01.03.2015

Переглянути

13.Проспекти(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів(інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів)( у разі публічного розміщення цінних паперів)

Ні

 

Причина: Додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося.

Розміщення цінних паперів не було.

Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало.

14.Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства

Так

01.03.2015

Переглянути

15.Перелік афілійованих осіб товариства

Так

01.03.2015

Переглянути

16.Протоколи загальних зборів

Так

01.03.2015

Переглянути

17.Повідомлення про проведення загальних зборів

Так

01.03.2015

Переглянути

18.Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів

Ні

 

Причина: Зміни до порядку денного загальних зборів за останні 3 роки не вносилися

19.Особлива інформація емітента

Так

01.03.2015

Переглянути

20.Квартальний звіт емітента

Ні

 

Причина: Не подавались

21.Річний звіт емітента

Так

01.03.2015

Переглянути

22.Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права

Ні

 

Причина: Товариство не здійснювало додаткової емісії шляхом приватного розміщення

23.Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

Ні

 

Причина: Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалося

24.Повідомлення про прийняте рішення про де матеріалізацію цінних паперів

Так

01.03.2015

Переглянути

25.Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття(для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій)

Ні

 

Причина: Іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає.

26.Інша інформація

Ні

 

Причина:Інша інформація, що підлягає  обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства не оприлюднювалась.

 

 

Головна ДОКУМЕНТИ