ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

П'ятниця, 12 03rd

Last update10:14:43 AM

Повідомлення про підсумки голосування 19.10.2021

 

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових Загальних

Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства

«Кривбастехнопром », що були проведені 19.10.2021р.

 

Шановні акціонери !

Приватне акціонерне товариство «Кривбастехнопром» , код ЄДРПОУ 01552983,місцезнаходження : 50005, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 82-А, адреса власного веб-сайту:www.patktp.com.ua повідомляє, що 19.10.2021 р. були проведені позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Кривбастехнопром». Відповідно до частини третьої ст.45 Закону України « Про акціонерні товариства », ПрАТ «Кривбастехнопром » доводить до відома інформацію про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кривбастехнопром », що були проведені 19 жовтня 2021 року.

 

Питання №1, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення :Склад лічильної комісії обрати з числа   працівників ПрАТ «Кривбастехнопром» в кількості 3-х осіб , а саме: Кукленко Василя Вікторовича, Мурашко Олександра Дмитровича, Ситника Олександра Олексійовича. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосуючих акцій,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято .

 

Питання №2, винесене на голосування: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.  

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення   загальних зборів Товариства:

1. З питань,винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного , надати виступаючим до 10 хвилин.                                                                                                                  2.Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.                                                                                     3.Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Питання мають бути сформульовані коротко і чітко. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.                       4.Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 хвилин.                                                                                                                5.Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

Рішення прийнято.

                                

Питання №3, винесене на голосування: «Попереднє схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення ,та надання повноважень для укладання таких правочинів».

Проект рішення: 1.Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством у період з 19 жовтня 2021р. по 19 жовтня 2022р,ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме: майна, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Кривбастехнопром» за ціною не нижче оціночної вартості відповідно до проведеної незалежної експертної оцінки. Гранична сукупність вартості правочинів не може перевищувати 3267,0 тис.грн.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні

0

0

2 .Надати попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством у період з 19 жовтня 2021р. по 19 жовтня 2022 р., ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме: майна, що належать на праві приватної власності ПрАТ «Кривбастехнопром» за ціною не нижче оціночної вартості відповідно до проведеної незалежної експертної оцінки. Гранична сукупність вартості правочинів не може перевищувати 6534,0 тис.грн

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0

0

 

3. Надати Голові Наглядової ради Товариства Кирику Костянтину Георгійовичу повноваження для укладання таких правочинів».

                                                                                                 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів ,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів   акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні

0

0

 

Рішення прийнято.

 

 

 

Головна НОВИНИ Повідомлення про підсумки голосування 19.10.2021