ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

П'ятниця, 12 03rd

Last update10:14:43 AM

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 квітня 2020 року

ІНФОРМАЦІЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 квітня 2020 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСТЕХНОПРОМ» що

відбудуться 29 квітня 2020 року.

 

(ідентифікаційний код 01552983; місцезнаходження: 50005,м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., вул.Каховська,82а)

 

     Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів , які мають право на участь в річних Загальних зборах 4 042 200 штук простих іменних акцій.

 

       Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах -3 617 163 штук простих іменних акцій .

 

Головна НОВИНИ Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 квітня 2020 року