ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ КРИВБАСТЕХНОПРОМ

(код ЄДРПОУ 01552983)

 

Протокол

про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного

 

 

м.Кривий Ріг 27 квітня 2016 рік

 

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром» зареєструвались акціонери та їх представники з кількістю голосуючих акцій 2 966 997, що становить 82,02% від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі в загальних зборах акціонерів.

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: « Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.»

Проект рішення : «Обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб , а саме Тараканову Тетяну Андріївну ; Кравчука Сергія Петровича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим з основною доповіддю - до 10 хвилин. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

Бюлетень для голосування №1.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосуючих акцій,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

2 966 997

100

«ЗА»

2 966 997

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова реєстраційної комісіїТкаченко Н.О.

Члени комісіїТараканова Т.А.

Кравчук С.П.

Головна НОВИНИ Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного