ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Субота, 09 18th

Last update04:53:00 PM

Підсумки голосування позачергові 2016

Повідомлення

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

публічного акціонерного товариства «Кривбастехнопром», які відбулися 25.11.2016 року

 

Шановні акціонери!

 

25 листопада 2016 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром». Всього для участі у Загальних зборах було зареєстровано 7 акціонерів  із загальною кількістю голосуючих акцій 2 966 997 штук. Зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонери сукупно є власниками 82,02% голосуючих акцій.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Загальних зборів досягнуто.

Підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Загальних зборів:

 

1.        По першому питанню порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»

2 966 997 голосів

100% голосів

Голосувало  «ПРОТИ»

0        голосів

0%

Голосувало  «УТРИМАЛОСЬ»

0       голосів

0%

Кількість голосів в бюлетенях, що визнано  недійсними

0       голосів

0%

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0       голосів

0%

За результатами голосування прийнято рішення:Склад

Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПАТ «Кривбастехнопром»  в кількості 3-х осіб , а саме Тараканової Тетяни Андріївни ;  Кравчука Сергія Петровича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів  лічильної  комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

 (Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування від 25.11.2016  ).

 

2. По другому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів»:

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»

2 966 997 голосів

100% голосів

Голосувало  «ПРОТИ»

0        голосів

0%

Голосувало  «УТРИМАЛОСЬ»

0       голосів

0%

Кількість голосів в бюлетенях, що визнано  недійсними

0       голосів

0%

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0       голосів

0%

 

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити наступний регламент  загальних зборів акціонерів Товариства:

- надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

        1)Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх  повноважень. 

         2)Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів.     

         3) Зміна типу та найменування Товариства.

         4)Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої    

             особи   для   підписання Статуту.

        5) Про затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду,  про Ревізійну 

            комісію,про Генерального  директора, про інформаційну політику   Товариства.

        6) Про затвердження Кодексу корпоративного управління.

-після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

 

 (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №2 від 25.11.2016 ).

 

По третьому питанню порядку денного Загальних зборів: «Зміна типу та найменування Товариства»

 

3.        Результати голосування:  

Голосувало «ЗА»

2 966 997 голосів

100% голосів

Голосувало  «ПРОТИ»

0        голосів

0%

Голосувало  «УТРИМАЛОСЬ»

0       голосів

0%

Кількість голосів в бюлетенях, що визнано  недійсними

0       голосів

0%

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0       голосів

0%

 

За результатами голосування прийнято рішення:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

·         українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»;

·         російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРИВБАССТЕХНОПРОМ»;

·         англійською мовою:

PRIVATE  JOINT STOCK COMPANY «KRYVBASTEKHNOPROM».

Скорочене найменування Товариства:

·         українською мовою: ПрАТ «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»;

·         російською мовою: ЧАО «КРИВБАССТЕХНОПРОМ»;

·         англійською мовою: PJSC «KRYVBASTEKHNOPROM».

 

  (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №2 від 25.11.2016 ).

 

4. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів: ««Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту».

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»

2 966 997 голосів

100% голосів

Голосувало  «ПРОТИ»

0        голосів

0%

Голосувало  «УТРИМАЛОСЬ»

0       голосів

0%

Кількість голосів в бюлетенях, що визнано  недійсними

0       голосів

0%

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0       голосів

0%

За результатами голосування прийнято рішення:

«Затвердити Статут Товариства у новій редакції;

- уповноважити підписати  та засвідчити нотаріально Статут Товариства у новій редакції  голову Наглядової ради – Кирику Костянтина Георгійовича.

 -доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства  «Кривбастехнопром» провести державну реєстрацію  Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства».

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №2 від 25.11.2016 ).

 

 5. По п’ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Генерального директора, про інформаційну політику Товариства».

 

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»

2 966 997 голосів

100% голосів

Голосувало  «ПРОТИ»

0        голосів

0%

Голосувало  «УТРИМАЛОСЬ»

0       голосів

0%

Кількість голосів в бюлетенях, що визнано  недійсними

0       голосів

0%

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0       голосів

0%

 

За результатами голосування прийнято рішення:

«Затвердити  та ввести в дію з дати державної реєстрації  Статуту Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»: Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»,Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром, Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром, Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»».

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №2 від 25.11.2016 ).

 

6. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про затвердження Кодексу корпоративного управління».

 

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»

2 966 997 голосів

100% голосів

Голосувало  «ПРОТИ»

0        голосів

0%

Голосувало  «УТРИМАЛОСЬ»

0       голосів

0%

Кількість голосів в бюлетенях, що визнано  недійсними

0       голосів

0%

Кількість голосів акціонерів,що не брали участь у голосуванні

0       голосів

0%

За результатами голосування прийнято рішення:

 « Затвердити  та ввести в дію з дати державної  реєстрації  Статуту Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»».

 

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №2 від 25.11.2016 ).

 

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання  Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

 

Генеральний директор                                                                            І.Г.Хамаза

 

тел. (056)404-23-74

 

Головна НОВИНИ Підсумки голосування позачергові 2016