ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Субота, 09 18th

Last update04:53:00 PM

Повідомлення про підсумки голосування

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів

Публічного  акціонерного товариства «Кривбастехнопром»

 

м.Кривий Ріг,вул..Каховська,82а                                              26.04.2013р ,15:00

 

 

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Кривбастехнопром»зареєструвались акціонери та їх представники з загальною кількістю голосів  3171119 , що становить 78,45 %  від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі в загальних зборах акціонерів.

 

1.ПОРЯДОК  ДЕННИЙ загальних зборів акціонерів

  1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Затвердження річного звіту  Товариства за 2012 рік.
  3. Затвердження  розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік .
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2012 рік .

 

2.РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

З питання №1 «Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття   

                               рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

1.1.Проект рішення : обрати лічильну комісію в кількості 3 чоловік та затвердити ії склад :Голова комісії - Кирику Денис Георгійович,члени комісії Авдеєнко Аліна Володимирівна, Кирику Георгій Миколайович.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3171119

100

«ЗА»

3171119

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

1.2.Проект рішення:затвердити регламент Загальних зборів:доповідь по питанням порядку денного – до 10 хв., час виступу за попереднім записом  –до 5хв., оголошення результатів голосування –до 3 хвилин, час відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

 

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3171119

100

«ЗА»

3171119

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З питання №2 «Затвердження річного звіту  Товариства за 2012 рік».

Проект рішення:затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік з наступними показниками:валюта балансу станом на кінець 31 грудня 2012року -14894тис.грн(чотирнадцять мільйонів вісімсот дев’яносто чотири тисячі грн), фінансовий результат- прибуток в розмірі 6(шість) тис.грн».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3171119

100

«ЗА»

3171119

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №3 «Затвердження  розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік».

Проект рішення:затвердити розподіл прибутку за 2012рік в розмірі 6 тис.грн – на  формування резервного капіталу.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3171119

100

«ЗА»

3171119

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З питання №4«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2012 рік».

4.1.Проект рішення:затвердити  звіт Наглядової ради  Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3171119

100

«ЗА»

3171119

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4.2.Проект рішення:затвердити  звіт Генерального директора  Товариства за 2012 рік. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

 

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3171119

100

«ЗА»

3171119

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4.3.Проект рішення:затвердити  звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

 

Варіанти голосування

Кількість голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів,що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

3171119

100

«ЗА»

3171119

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

Кількість голосів в бюлетенях, визнаних недійсними

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

 

Голова лічильної комісії    ___________________/Кирику Денис Георгійович/

 

    Члени лічильної комісії    _________________ /Кирику Георгій Миколайович/

 

                                            _________________ /Авдеєнко Аліна Володимирівна/