ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

П'ятниця, 12 03rd

Last update10:14:43 AM

Особлива інформація 28.04.2017( зміна складу посадових осіб)

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

генеральний директор

 

 

 

Хамаза І.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

28.04.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

50005 Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Каховська,82 А

4. Код за ЄДРПОУ

01552983

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)404-23-74, (056)404-23-74

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

 

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2017

звільнено

голова Наглядової ради

Кирику Костянтин Георгійович

-"- -"-

-"-

73,400549

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Кирику Костянтина Георгійовича прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24) у звязку із закінченням терміну повноважень .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 73,400549%.Перебував на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

28.04.2017

звільнено

член Нагядової ради

Деревянко Ніна Михайлівна

-"- -"-

-"-

0,022438

 

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Деревянко Ніни Михайлівни прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24) у звязку із закінченням терміну повноважень .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,022438%.Перебувала на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

 

28.04.2017

звільнено

член Наглядової ради

Кирику Ніна Іванівна

-"- -"-

-"-

4,971525

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Кирику Ніни Іванівни прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24) у звязку із закінченням терміну повноважень .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 4,971525%.Перебувала на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

 

28.04.2017

звільнено

член Наглядової ради

Ткаченко Наталія Олександрівна

-"- -"-

-"-

0,008337

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Ткаченко Наталії Олександрівни прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24) у звязку із закінченням терміну повноважень .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,008337%.Перебувала на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

28.04.2017

звільнено

член Наглядової ради

Кирику Євген Георгійович

-"- -"-

-"-

4,897382

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Кирику Євгена Георгійовича прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24) у звязку із закінченням терміну повноважень .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 4,897382%.Перебував на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

28.04.2017

звільнено

член Ревізійної комісії

Дядін Костянтин Іванович

-"- -"-

-"-

0,01514

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Дядіна Костянтина Івановича прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24) у звязку із закінченням терміну повноважень .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,01514%.Перебував на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

28.04.2017

звільнено

член Ревізійної комісії

Гончар Валентина Анатоліївна

-"- -"-

-"-

0,012418

Зміст інформації:

0,003067Катеринчик Олена Миколаївна-"- -"-28.04.2017

-"-

Рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Гончар Валентини Анатоліївни прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24) у звязку із закінченням терміну повноважень .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,012418%.Перебувала на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

Зміст інформації:звільненочлен Ревізійної комісії

 

 

Рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Катеринчик Олени Миколаївни прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24) у звязку із закінченням терміну повноважень .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,003067%.Перебувала на посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

73,400549Кирику Костянтин Георгійович-"- -"-28.04.2017

-"-

Зміст інформації:призначеноГолова Наглядової ради

 

 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017року (протокол №24 ) та рішення Наглядової ради від 28.04.2017 року (Протокол №53 ) Кирику Костянтина Георгійовича обрано головою Наглядової ради терміном на три роки . Голова Наглядової ради Кирику К.Г. є акціонером.Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 73,400549%.Протягом останніх 5-ти років перебував на посаді голови Наглядової ради ПрАТ "Кривбастехнопром". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

0,022438Деревянко Ніна Михайлівна-"- -"-28.04.2017

-"-

Зміст інформації:призначеночлен Наглядової ради

 

 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24 ) Деревянко Ніну Михайлівну обрано членом Наглядової ради терміном на три роки . Член Наглядової ради Деревянко Н.М. є акціонером.Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,022438%.Протягом останніх 5-ти років перебувала на посаді : 2012рік- заст.генерального директора ПрАТ"Кривбастехнопром",2013-2016 роки- пенсіонерка. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

4,897382Кирику Євген Георгійович-"- -"-28.04.2017

-"-

Зміст інформації:призначеночлен Наглядової ради

 

 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24 ) Кирику Євгена Георгійовича обрано членом Наглядової ради терміном на три роки .Член Наглядової ради Кирику Є.Г. є акціонером.Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 4,897382%.Протягом останніх 5-ти років перебував на посаді директора ПП "Вакант". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

4,971525Кирику Ніна Іванівна-"- -"-28.04.2017

-"-

Зміст інформації:призначеночлен Наглядової ради

 

 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24 ) Кирику Ніну Іванівну обрано членом Наглядової ради терміном на три роки . Член Наглядової ради Кирику Н.І. є акціонером .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 4,971525%.Протягом останніх 5-ти років перебувала на пенсії Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

0Коваленко Андрій Вікторович-"- -"-28.04.2017

-"-

Зміст інформації:призначеночлен Наглядової ради

 

 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24 ) Коваленко Андрія Вікторовича обрано членом Наглядової ради терміном на три роки . Член Наглядової ради Коваленко А.В. є незалежним директором.Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00%.Протягом останніх 5-ти років працював на посаді економіста ПП "Строй-Арсенал". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

4,945846Кирику Денис Георгійович-"- -"-28.04.2017

-"-

Зміст інформації:призначеночлен Ревізійної комісії

 

 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24 ) Кирику Дениса Георгійовича обрано членом Ревізійної комісії терміном на три роки .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 4,945846%.Протягом останніх 5-ти років працював на посаді менеджера з постачання ПрАТ "Кривбастехнопром". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

0,012418Гончар Валентина Анатоліївна-"- -"-28.04.2017

-"-

Зміст інформації:призначеночлен Ревізійної комісії

 

 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24 ) Гончар Валентину Анатоліївну обрано членом Ревізійної комісії терміном на три роки .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,012418%.Протягом останніх 5-ти років не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

0,008337Ткаченко Наталія Олександрівна-"- -"-28.04.2017

-"-

Зміст інформації:призначеночлен Ревізійної комісії

 

 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кривбастехнопром" від 28.04.2017 року (протокол №24 ) Ткаченко Наталію Олександрівну обрано членом Ревізійної комісії терміном на три роки .Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,008337%.Протягом останніх 5-ти років працювала на посаді заступника головного бухгалтера ПрАТ "Кривбастехнопром". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних .

 

 

 

Головна АКЦІОНЕРАМ Розкриття інформації Особлива інформація Особлива інформація 28.04.2017( зміна складу посадових осіб)