ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Кривбастехнопром"

2. Код за ЄДРПОУ: 01552983

3. Місцезнаходження: 50005 Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Каховська,82 А

4. Міжміський код, телефон та факс: (056)404-23-74, (056)404-23-74

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Кирику Костянтина Георгійовича -голову наглядової ради звільнено на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року ,у звязку з закінченням  строку повноважень.Кирику К.Г. перебував на посаді з 28.04.2011 року. Кирику К.Г. володіє 68,4519 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Ткаченко Наталію Олександрівну - члена наглядової ради звільнено на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року ,у звязку з закінченням  строку повноважень.Ткаченко Н.О. перебувала на посаді з 28.04.2011 року. Ткаченко Н.О. володіє 0,0084 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Кирику Ніну Іванівну - члена наглядової ради звільнено на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року ,у звязку з закінченням  строку повноважень.Кирику Н.І. перебувала на посаді з 28.04.2011 року. Кирику Н.І.. володіє 4,9715 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Деревянко Ніну Михайлівну - члена наглядової ради звільнено на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року ,у звязку з закінченням  строку повноважень.Деревянко Н.М. перебувала на посаді з 28.04.2011 року. Деревянко Н.М.. володіє 0,0225 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Кирику Євгена Георгійовича - члена наглядової ради звільнено на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року ,у звязку з закінченням  строку повноважень.Кирику Є.Г. перебував на посаді з 28.04.2011 року. Кирику Є.Г. володіє 4,08974 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Дядіна  Костянтина Івановича -голову ревізійної комісії звільнено на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року ,у звязку з закінченням  строку повноважень.Дядін К.І. перебував на посаді з 28.04.2011 року. Дядін К.І. володіє 0,0124 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Гончар Валентину Анатоліївну - члена ревізійної комісії звільнено на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року ,у звязку з закінченням  строку повноважень.Гончар В.А. перебувала  на посаді з 28.04.2011 року. Гончар В.А.. володіє 0,0151 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Катеринчик Олену Миколаївну - члена ревізійної комісії звільнено на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року ,у звязку з закінченням  строку повноважень.Катеринчик О.М. перебувала  на посаді з 28.04.2011 року. Катеринчик О.М.. володіє 0,003% акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Кирику Костянтина Георгійовича обрано головою наглядової ради Товариства терміном  на 3 роки на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року .Кирику К.Г. протягом останніх 5 років перебував на посаді голови правління та голови наглядової ради Товариства. Кирику К.Г. володіє 68,4519 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Ткаченко Наталію Олександрівну обрано членом наглядової ради Товариства терміном  на 3 роки на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року .Ткаченко Н.О.протягом останніх 5 років перебувала на посаді члена наглядової ради та заст.головного бухгалтера Товариства. Ткаченко Н.О.. володіє 0,0084 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Кирику Ніну Іванівну обрано членом наглядової ради Товариства терміном  на 3 роки на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року .Кирику Н.І. протягом останніх 5 років перебувала на посаді члена наглядової ради Товариства. Кирику Н.І. володіє 4,9715 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Деревянко Ніну Михайлівну обрано членом наглядової ради Товариства терміном  на 3 роки на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року .Деревянко Н.М. протягом останніх 5 років перебувала на посаді члена наглядової ради Товариства. Деревянко Н.М. володіє 0,0225 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Кирику Євгена Георгійовича обрано членом наглядової ради Товариства терміном  на 3 роки на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року .Кирику Є.Г. протягом останніх 5 років перебував на посаді члена наглядової ради Товариства. Кирику Є.Г. володіє 4,08974 % акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Дядіна Костянтина Івановича обрано головою ревізійної комісії Товариства терміном  на 3 роки на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року .Дядін К.І. протягом останніх 5 років перебував на посаді голови ревізійної комісії Товариства. Дядін К.І. володіє 0,0124% акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Гончар Валентину Анатоліївну обрано членом ревізійної комісії Товариства терміном  на 3 роки на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року .Гончар В.А.протягом останніх 5 років перебувала на посаді члена ревізійної комісії Товариства. Гончар В.А.володіє 0,0151% акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Катеринчик Олену Миколаївну обрано членом ревізійної комісії Товариства терміном  на 3 роки на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2014 року .Катеринчик О.М..протягом останніх 5 років перебувала на посаді члена ревізійної комісії Товариства. Катеринчик О.М..володіє 0,003% акцій Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. генеральний директор                                                                           Хамаза І.Г.

29.04.2014