ПрАТ «Кривбастехнопром»

Ми будуємо для Вас

Четвер, 01 20th

Last update10:14:43 AM

Проекти рішень 2016-11-25

Проекти рішень питань порядку денного  позачергових Загальних зборів акціонерів призначених на 25.11.2016 року.

 

По першому питанню порядку денного:" Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх    повноважень». 

Склад лічильної комісії  обрати з числа працівників ПАТ «Кривбастехнопром» у кількості 3-х осіб,а саме:Тараканової Тетяни Андріївни, Кравчука Сергія Петровича,Мурашко Олександра Дмитровича,Кравчука Сергія Петровича. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

 

По другому питанню порядку денного:"Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів".

Затвердити наступний регламент  загальних зборів акціонерів Товариства:

- надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

        1)Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх 

            повноважень. 

         2)Затвердження  порядку проведення загальних зборів акціонерів.     

         3) Зміна типу та найменування Товариства.

         4)Затвердження Статуту товариства у новій редакції та визначення уповноваженої

            особи   для підписання Статуту.

        5) Про затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду,  про   

          Ревізійну комісію,про Генерального  директора, про інформаційну політику  

          Товариства.

        6) Про затвердження Кодексу корпоративного управління.

-після закриття загальних зборів  підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.patktp.com.ua».

 

По третьому питанню порядку денного:

" Зміна типу та найменування Товариства".

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

·         українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»;

·         російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРИВБАССТЕХНОПРОМ»;

·         англійською мовою:

PRIVATE  JOINTSTOCK COMPANY «KRYVBASTEKHNOPROM».

Скорочене найменування Товариства:

·         українською мовою: ПрАТ «КРИВБАСТЕХНОПРОМ»;

·         російською мовою: ЧАО «КРИВБАССТЕХНОПРОМ»;

·         англійською мовою: PJSC «KRYVBASTEKHNOPROM».

 

По четвертому питанню порядку денного:

" Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи   для підписання Статуту»

   - затвердити Статут Товариства у новій редакції;

- уповноважити підписати  та засвідчити нотаріально статут Товариства у новій редакції  голову Наглядової ради – Кирику Костянтина Георгійовича.

 - доручити генеральному директору Публічного акціонерного товариства  «Кривбастехнопром» провести державну реєстрацію  Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства.

 

 По п’ятому питанню порядку денного:

" Про затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду,  про  Ревізійну комісію,про Генерального  директора, про інформаційну політику Товариства».

Затвердити  та ввести в дію з дати  реєстрації  Статуту Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром»: Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром,Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром,Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром,Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».

 

 

По шостому питанню порядку денного:

"Про затвердження Кодексу корпоративного управління".

 Затвердити  та ввести в дію з дати  реєстрації  Статуту Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром».